1995 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 85,89
Toplam Sandık Sayısı :
2153
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
546349
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
469259
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
452533
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1394
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
149,600
%33
4 - LİSTE
% 17
80,522
%17
0
% 14
65,927
%14
2 - LİSTE
% 14
64,757
%14
2 - LİSTE
% 10
47,776
%10
1 - LİSTE
% 6
30,502
%6
0
% 0
4,032
%0
0
% 0
2,651
%0
0
% 0
2,176
%0
0
% 0
1,615
%0
0
% 0
1,420
%0
0
% 0
988
%0
0
% 0
567
%0
0


1995 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 19
919
%19
% 28
5,523
%28
% 39
11,873
%39
% 20
1,027
%20
% 45
3,089
%45
% 40
4,342
%40
% 31
47,243
%31
% 34
40,147
%34
% 22
842
%22
% 22
4,463
%22
% 26
2,711
%25
% 26
2,185
%26
% 30
6,402
%30
% 33
5,369
%33
% 57
11,112
%57
% 34
3,639
%34

1995 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri