1995 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 85,30
Toplam Sandık Sayısı :
1513
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
258250
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
220286
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
215124
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
662
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
59,311
%27
2 - LİSTE
% 19
42,322
%19
1 - LİSTE
% 19
40,903
%19
1 - LİSTE
% 12
26,587
%12
0
% 10
23,548
%10
1 - LİSTE
% 5
12,146
%5
0
% 1
2,677
%1
0
% 1
2,447
%1
0
% 0
2,094
%0
0
% 0
1,768
%0
0
% 0
816
%0
0
% 0
505
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
501
%25
% 24
503
%24
% 21
3,374
%21
% 37
2,204
%37
% 33
1,651
%33
% 44
1,970
%44
% 27
3,549
%27
% 31
2,544
%31
% 28
2,520
%28
% 30
1,247
%30
% 30
982
%30
% 34
1,652
%34
% 31
4,176
%31
% 28
1,555
%28
% 30
17,413
%30
% 34
1,261
%34
% 31
1,043
%31
% 27
759
%27
% 33
8,808
%33
% 26
6,842
%26

1995 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri