1995 Yılı Karaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 91,60
Toplam Sandık Sayısı :
546
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
117964
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
108051
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
105823
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
326
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Karaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
35,369
%33
2 - LİSTE
% 16
17,665
%16
1 - LİSTE
% 13
14,617
%13
0
% 12
13,175
%12
0
% 11
12,073
%11
0
% 9
10,509
%9
0
% 0
808
%0
0
% 0
543
%0
0
% 0
377
%0
0
% 0
344
%0
0
% 0
194
%0
0
% 0
149
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Karaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 22
1,627
%22
% 31
665
%31
% 24
4,290
%24
% 40
1,185
%40
% 39
27,747
%39
% 19
1,236
%19

1995 Yılı Karaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri