1995 Yılı Karabük Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 85,99
Toplam Sandık Sayısı :
671
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
151610
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
130369
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
127167
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
390
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Karabük İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
31,686
%24
1 - LİSTE
% 21
27,834
%21
1 - LİSTE
% 17
22,802
%17
1 - LİSTE
% 16
20,525
%16
0
% 9
12,702
%9
0
% 6
8,431
%6
0
% 0
970
%0
0
% 0
652
%0
0
% 0
548
%0
0
% 0
531
%0
0
% 0
318
%0
0
% 0
168
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Karabük İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
2,065
%27
% 28
3,208
%28
% 26
15,743
%26
% 41
1,468
%41
% 23
6,332
%23
% 28
5,164
%28

1995 Yılı Karabük İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri