1995 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 82,51
Toplam Sandık Sayısı :
1811
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
451436
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
372483
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
364858
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1123
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
134,331
%36
4 - LİSTE
% 19
72,368
%19
2 - LİSTE
% 16
60,434
%16
1 - LİSTE
% 10
38,253
%10
0
% 9
33,813
%9
1 - LİSTE
% 2
9,813
%2
0
% 2
9,792
%2
0
% 0
1,800
%0
0
% 0
1,242
%0
0
% 0
1,074
%0
0
% 0
804
%0
0
% 0
703
%0
0
% 0
431
%0
0


1995 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
13,513
%37
% 29
6,025
%29
% 33
3,808
%33
% 41
2,923
%41
% 31
13,614
%31
% 34
8,337
%34
% 46
73,376
%46
% 30
1,910
%30
% 28
8,992
%28
% 33
9,013
%33

1995 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri