1995 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 86,49
Toplam Sandık Sayısı :
7143
Milletvekili Sayısı:
24
Toplam Seçmen Sayısı :
1926853
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1666619
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1602894
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
4936
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
391,066
%24
6 - LİSTE
% 23
382,411
%23
7 - LİSTE
% 18
302,148
%18
5 - LİSTE
% 13
222,264
%13
4 - LİSTE
% 8
134,964
%8
2 - LİSTE
% 5
90,182
%5
0
% 3
58,863
%3
0
% 0
5,960
%0
0
% 0
4,430
%0
0
% 0
3,887
%0
0
% 0
3,438
%0
0
% 0
2,005
%0
0
% 0
1,276
%0
0


1995 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 21
5,575
%21
% 75
322,077
%75
% 37
9,785
%37
% 32
19,725
%32
% 36
3,263
%36
% 29
53,285
%29
% 25
32,663
%25
% 28
3,899
%28
% 37
22,117
%37
% 28
4,348
%28
% 31
3,584
%31
% 26
6,994
%26
% 24
1,715
%24
% 31
1,669
%31
% 26
59,575
%26
% 25
8,997
%25
% 33
5,433
%33
% 37
9,299
%37
% 24
102,471
%24
% 26
7,949
%26
% 22
9,855
%22
% 30
6,196
%30
% 35
27,595
%35
% 25
2,746
%25
% 26
4,178
%26
% 36
16,332
%36
% 29
11,771
%29
% 28
5,697
%28

1995 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri