1995 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 82,37
Toplam Sandık Sayısı :
18128
Milletvekili Sayısı:
61
Toplam Seçmen Sayısı :
5243739
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
4319315
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
4170459
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
12842
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
997,935
%23
16 - LİSTE
% 21
916,512
%21
15 - LİSTE
% 18
764,258
%18
12 - LİSTE
% 15
641,825
%15
11 - LİSTE
% 11
485,551
%11
7 - LİSTE
% 3
154,405
%3
0
% 3
151,737
%3
0
% 0
19,893
%0
0
% 0
12,652
%0
0
% 0
8,223
%0
0
% 0
7,879
%0
0
% 0
4,891
%0
0
% 0
4,698
%0
0


1995 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
3,325
%36
% 24
20,063
%24
% 34
60,261
%34
% 24
48,837
%24
% 31
39,886
%31
% 27
33,020
%27
% 30
37,958
%30
% 29
27,167
%29
% 27
33,565
%27
% 22
18,322
%22
% 27
7,131
%27
% 36
43,351
%36
% 23
27,481
%23
% 27
66,591
%27
% 31
79,151
%31
% 25
31,333
%25
% 26
109,014
%26
% 31
46,406
%31
% 25
39,773
%25
% 25
50,233
%25
% 22
35,266
%22
% 29
41,393
%29
% 24
25,513
%24
% 32
4,470
%32
% 26
37,513
%26
% 56
23,088
%56
% 24
9,644
%24
% 33
62,187
%33
% 25
60,642
%25
% 23
23,000
%23

1995 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri