1995 Yılı Iğdır Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 78,88
Toplam Sandık Sayısı :
324
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
65568
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
51718
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
50167
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
154
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Iğdır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
10,863
%21
0
% 19
9,922
%19
1 - LİSTE
% 15
7,582
%15
0
% 14
7,134
%14
1 - LİSTE
% 9
4,716
%9
0
% 6
3,507
%6
0
% 5
2,948
%5
0
% 5
2,739
%5
0
% 0
228
%0
0
% 0
177
%0
0
% 0
162
%0
0
% 0
104
%0
0
% 0
85
%0
0


1995 Yılı Iğdır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 20
1,348
%20
% 22
1,260
%22
% 24
7,100
%24
% 39
3,369
%39

1995 Yılı Iğdır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri