1995 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 83,65
Toplam Sandık Sayısı :
2857
Milletvekili Sayısı:
12
Toplam Seçmen Sayısı :
761233
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
636777
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
614163
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1892
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 18
114,442
%18
3 - LİSTE
% 17
108,612
%17
3 - LİSTE
% 15
97,792
%15
0
% 14
88,604
%14
2 - LİSTE
% 13
81,504
%13
2 - LİSTE
% 10
65,563
%10
2 - LİSTE
% 7
48,329
%7
0
% 0
2,605
%0
0
% 0
2,223
%0
0
% 0
1,780
%0
0
% 0
1,581
%0
0
% 0
713
%0
0
% 0
415
%0
0


1995 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
7,336
%24
% 34
2,202
%34
% 30
3,921
%30
% 38
2,487
%38
% 27
15,991
%27
% 31
5,924
%31
% 16
42,471
%16
% 23
7,448
%23
% 22
11,931
%22
% 19
27,099
%19

1995 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri