1995 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 86,80
Toplam Sandık Sayısı :
2337
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
622004
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
539869
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
521558
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1606
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
114,417
%21
3 - LİSTE
% 19
99,922
%19
2 - LİSTE
% 18
96,355
%18
2 - LİSTE
% 14
75,863
%14
2 - LİSTE
% 13
69,100
%13
0
% 7
40,312
%7
1 - LİSTE
% 3
16,513
%3
0
% 0
3,024
%0
0
% 0
2,250
%0
0
% 0
1,248
%0
0
% 0
1,097
%0
0
% 0
740
%0
0
% 0
717
%0
0


1995 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
7,972
%29
% 34
3,940
%34
% 24
13,080
%24
% 20
3,120
%20
% 37
8,011
%37
% 23
29,265
%23
% 29
12,664
%29
% 22
1,407
%22
% 93
2,000,468
%93
% 32
8,395
%32
% 48
21,225
%48
% 32
4,061
%32

1995 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri