1995 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 86,72
Toplam Sandık Sayısı :
277
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
63437
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
55014
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
51560
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
159
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
27,951
%54
0
% 19
9,805
%19
1 - LİSTE
% 12
6,311
%12
1 - LİSTE
% 5
3,085
%5
0
% 2
1,375
%2
0
% 2
1,120
%2
0
% 1
1,007
%1
0
% 0
273
%0
0
% 0
252
%0
0
% 0
211
%0
0
% 0
124
%0
0
% 0
46
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 56
989
%56
% 59
11,508
%59
% 32
2,764
%32
% 59
13,046
%59

1995 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri