1995 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 76,87
Toplam Sandık Sayısı :
543
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
81922
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
62975
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
61765
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
190
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
19,808
%32
1 - LİSTE
% 25
15,914
%25
1 - LİSTE
% 15
9,499
%15
0
% 13
8,579
%13
0
% 7
4,508
%7
0
% 2
1,690
%2
0
% 1
646
%1
0
% 0
395
%0
0
% 0
322
%0
0
% 0
191
%0
0
% 0
99
%0
0
% 0
81
%0
0
% 0
33
%0
0


1995 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 49
8,210
%49
% 40
1,392
%40
% 47
3,252
%47
% 25
4,897
%25
% 28
2,451
%28
% 30
2,264
%30

1995 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri