1995 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 82,66
Toplam Sandık Sayısı :
1206
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
262959
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
217364
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
213602
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
658
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
80,307
%37
3 - LİSTE
% 21
45,338
%21
1 - LİSTE
% 14
30,030
%14
1 - LİSTE
% 9
19,826
%9
0
% 9
19,617
%9
0
% 4
10,558
%4
0
% 1
2,922
%1
0
% 0
1,789
%0
0
% 0
1,380
%0
0
% 0
1,060
%0
0
% 0
414
%0
0
% 0
361
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
1,988
%40
% 35
10,279
%35
% 44
1,447
%44
% 34
1,496
%34
% 40
5,870
%40
% 37
1,405
%37
% 40
5,534
%40
% 29
2,179
%29
% 35
5,308
%35
% 48
2,097
%48
% 36
5,132
%36
% 38
20,952
%38
% 31
2,509
%31
% 32
3,436
%32
% 44
7,469
%44
% 42
4,233
%42

1995 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri