1995 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 80,84
Toplam Sandık Sayısı :
2109
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
416513
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
336718
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
325318
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1002
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
125,882
%38
5 - LİSTE
% 15
50,606
%15
2 - LİSTE
% 15
49,571
%15
1 - LİSTE
% 13
45,408
%13
0
% 5
19,134
%5
0
% 4
14,794
%4
0
% 2
9,544
%2
0
% 1
4,166
%1
0
% 0
1,843
%0
0
% 0
1,823
%0
0
% 0
1,125
%0
0
% 0
860
%0
0
% 0
562
%0
0


1995 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
5,378
%37
% 41
3,746
%41
% 37
3,379
%37
% 52
8,469
%52
% 46
6,842
%46
% 44
5,487
%44
% 39
2,477
%39
% 46
6,081
%46
% 28
1,636
%28
% 37
47,591
%37
% 45
4,283
%45
% 44
8,230
%44
% 27
1,904
%27
% 39
5,992
%39
% 59
1,934
%59
% 29
4,330
%29
% 48
4,930
%48
% 52
7,339
%52
% 42
2,400
%42

1995 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri