1995 Yılı Erzincan Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 79,17
Toplam Sandık Sayısı :
918
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
133843
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
105964
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
103725
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
320
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Erzincan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
33,532
%32
2 - LİSTE
% 26
27,729
%26
2 - LİSTE
% 14
15,270
%14
0
% 10
10,772
%10
0
% 9
10,327
%9
0
% 1
1,883
%1
0
% 1
1,571
%1
0
% 1
1,198
%1
0
% 0
595
%0
0
% 0
270
%0
0
% 0
248
%0
0
% 0
196
%0
0
% 0
134
%0
0


1995 Yılı Erzincan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
1,964
%30
% 38
1,424
%38
% 34
1,599
%34
% 33
965
%33
% 33
20,277
%33
% 45
643
%45
% 32
2,063
%32
% 30
3,021
%30
% 34
2,462
%34

1995 Yılı Erzincan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri