1995 Yılı Elazığ Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 81,68
Toplam Sandık Sayısı :
1374
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
289474
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
236441
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
229325
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
708
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Elazığ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
95,948
%41
3 - LİSTE
% 24
55,121
%24
2 - LİSTE
% 11
27,458
%11
0
% 7
18,061
%7
0
% 6
15,780
%6
0
% 3
8,970
%3
0
% 1
4,308
%1
0
% 0
1,235
%0
0
% 0
861
%0
0
% 0
672
%0
0
% 0
398
%0
0
% 0
378
%0
0
% 0
135
%0
0


1995 Yılı Elazığ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 33
665
%33
% 43
1,910
%43
% 41
2,147
%41
% 54
5,889
%54
% 50
6,828
%50
% 36
2,068
%36
% 65
9,964
%65
% 27
2,994
%27
% 38
54,902
%38
% 60
6,129
%60
% 35
2,543
%35

1995 Yılı Elazığ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri