1995 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 89,55
Toplam Sandık Sayısı :
1031
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
269234
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
241110
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
237582
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
732
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
80,037
%33
2 - LİSTE
% 28
68,602
%28
2 - LİSTE
% 14
33,803
%14
0
% 12
29,060
%12
0
% 5
12,583
%5
0
% 3
9,055
%3
0
% 0
1,982
%0
0
% 0
712
%0
0
% 0
659
%0
0
% 0
471
%0
0
% 0
443
%0
0
% 0
175
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
2,265
%29
% 32
5,542
%32
% 35
7,252
%35
% 34
14,123
%34
% 36
2,635
%36
% 41
6,155
%41
% 32
23,602
%32
% 32
1,887
%32
% 37
18,735
%37

1995 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri