1995 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 76,19
Toplam Sandık Sayısı :
2016
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
449962
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
342820
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
329989
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1016
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
152,803
%46
0
% 18
62,049
%18
5 - LİSTE
% 13
45,612
%13
3 - LİSTE
% 10
35,754
%10
2 - LİSTE
% 2
8,643
%2
0
% 1
6,501
%1
0
% 1
6,443
%1
0
% 1
5,188
%1
0
% 0
2,344
%0
0
% 0
1,746
%0
0
% 0
1,620
%0
0
% 0
731
%0
0
% 0
555
%0
0


1995 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
8,013
%31
% 27
3,610
%27
% 33
4,821
%33
% 26
1,484
%26
% 33
3,627
%33
% 36
2,610
%36
% 29
8,280
%29
% 44
3,045
%44
% 39
1,415
%39
% 34
1,541
%34
% 44
4,573
%44
% 72
4,302
%72
% 58
101,143
%58
% 61
13,248
%61

1995 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri