1995 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 90,57
Toplam Sandık Sayısı :
1795
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
474343
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
429623
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
418397
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1288
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
127,874
%30
3 - LİSTE
% 20
85,053
%20
1 - LİSTE
% 14
61,070
%14
1 - LİSTE
% 13
55,779
%13
1 - LİSTE
% 10
43,257
%10
1 - LİSTE
% 7
30,706
%7
0
% 1
5,891
%1
0
% 0
2,485
%0
0
% 0
2,344
%0
0
% 0
1,983
%0
0
% 0
1,301
%0
0
% 0
654
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
11,376
%31
% 30
918
%30
% 33
1,678
%33
% 35
1,721
%35
% 27
2,000
%27
% 27
1,281
%27
% 28
1,955
%28
% 39
6,160
%39
% 29
5,260
%29
% 40
5,487
%40
% 40
2,264
%40
% 33
11,476
%33
% 28
2,601
%28
% 32
4,010
%32
% 31
3,870
%31
% 26
44,736
%26
% 35
5,957
%35
% 30
2,830
%30
% 37
13,005
%37

1995 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri