1995 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 89,03
Toplam Sandık Sayısı :
1640
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
351802
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
313212
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
302602
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
931
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
92,056
%30
3 - LİSTE
% 19
57,987
%19
1 - LİSTE
% 15
47,453
%15
1 - LİSTE
% 13
41,041
%13
1 - LİSTE
% 11
34,855
%11
0
% 5
16,138
%5
0
% 1
5,166
%1
0
% 0
2,633
%0
0
% 0
1,722
%0
0
% 0
1,142
%0
0
% 0
1,137
%0
0
% 0
788
%0
0
% 0
484
%0
0


1995 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
9,499
%38
% 31
5,188
%31
% 45
1,917
%45
% 23
1,721
%23
% 31
8,344
%31
% 34
4,289
%34
% 26
1,326
%26
% 39
6,219
%39
% 31
33,851
%31
% 25
1,439
%25
% 34
2,318
%34
% 28
7,676
%28
% 35
13,266
%35
% 23
1,392
%23

1995 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri