1995 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 85,19
Toplam Sandık Sayısı :
699
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
123736
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
105413
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
102518
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
316
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
27,861
%27
1 - LİSTE
% 21
21,983
%21
1 - LİSTE
% 19
20,134
%19
1 - LİSTE
% 18
19,163
%18
0
% 5
5,394
%5
0
% 4
4,670
%4
0
% 1
1,052
%1
0
% 0
751
%0
0
% 0
570
%0
0
% 0
449
%0
0
% 0
253
%0
0
% 0
170
%0
0
% 0
68
%0
0


1995 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
691
%28
% 31
545
%31
% 30
2,791
%30
% 28
1,275
%28
% 24
2,302
%24
% 37
2,278
%37
% 31
743
%31
% 31
1,789
%31
% 25
9,459
%25
% 42
3,274
%42
% 28
1,686
%28
% 39
3,884
%39

1995 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri