1995 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 89,07
Toplam Sandık Sayısı :
4393
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
1159716
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1032937
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
997142
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3070
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
244,831
%24
4 - LİSTE
% 21
215,920
%21
3 - LİSTE
% 21
210,010
%21
3 - LİSTE
% 18
187,077
%18
3 - LİSTE
% 5
58,353
%5
1 - LİSTE
% 5
54,079
%5
0
% 1
13,667
%1
0
% 0
3,422
%0
0
% 0
3,183
%0
0
% 0
2,852
%0
0
% 0
1,709
%0
0
% 0
1,224
%0
0
% 0
815
%0
0


1995 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
2,839
%30
% 24
10,047
%24
% 26
3,552
%26
% 24
1,641
%24
% 25
20,349
%25
% 28
7,564
%28
% 40
17,567
%40
% 29
3,379
%29
% 26
6,122
%26
% 28
7,265
%28
% 37
22,914
%37
% 27
14,312
%27
% 26
4,425
%26
% 24
8,379
%24
% 25
79,862
%25
% 32
10,381
%32
% 23
47,254
%23

1995 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri