1995 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 91,54
Toplam Sandık Sayısı :
700
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
162420
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
148682
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
144602
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
445
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
38,042
%26
1 - LİSTE
% 21
31,259
%21
1 - LİSTE
% 16
23,634
%16
1 - LİSTE
% 13
19,304
%13
0
% 10
14,862
%10
0
% 8
12,958
%8
0
% 0
1,423
%0
0
% 0
1,079
%0
0
% 0
754
%0
0
% 0
685
%0
0
% 0
357
%0
0
% 0
245
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
1,885
%29
% 37
1,550
%37
% 29
8,621
%29
% 26
2,183
%26
% 29
1,361
%29
% 34
3,876
%34
% 35
2,001
%35
% 30
933
%30
% 26
13,262
%26
% 35
2,760
%35
% 25
3,426
%25

1995 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri