1995 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 89,62
Toplam Sandık Sayısı :
1569
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
344521
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
308766
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
302976
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
933
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
80,319
%26
2 - LİSTE
% 23
71,398
%23
2 - LİSTE
% 18
54,668
%18
1 - LİSTE
% 17
54,234
%17
1 - LİSTE
% 5
16,675
%5
0
% 5
15,913
%5
0
% 1
3,064
%1
0
% 0
2,240
%0
0
% 0
1,721
%0
0
% 0
1,652
%0
0
% 0
588
%0
0
% 0
504
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
5,993
%30
% 34
3,048
%34
% 31
1,959
%31
% 37
2,624
%37
% 28
24,974
%28
% 54
11,430
%54
% 29
3,086
%29
% 35
4,101
%35
% 30
2,270
%30
% 23
804
%23
% 25
2,375
%25
% 25
17,860
%25
% 29
4,904
%29
% 23
1,392
%23
% 31
1,800
%31
% 29
3,329
%29

1995 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri