1995 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 79,18
Toplam Sandık Sayısı :
606
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
107336
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
84989
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
80541
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
248
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
23,361
%29
2 - LİSTE
% 23
18,638
%23
1 - LİSTE
% 15
12,190
%15
1 - LİSTE
% 10
8,054
%9
0
% 7
6,088
%7
0
% 5
4,694
%5
0
% 2
2,213
%2
0
% 2
1,977
%2
0
% 1
1,472
%1
0
% 1
806
%1
0
% 0
472
%0
0
% 0
446
%0
0
% 0
130
%0
0


1995 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 21
1,822
%21
% 37
3,558
%37
% 43
3,816
%43
% 33
3,521
%33
% 28
4,792
%28
% 36
2,862
%36
% 31
5,742
%31

1995 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri