1995 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 78,75
Toplam Sandık Sayısı :
601
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
103193
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
81265
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
77702
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
239
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 51
40,062
%51
3 - LİSTE
% 14
11,187
%14
0
% 12
9,913
%12
0
% 7
5,526
%7
0
% 5
4,214
%5
0
% 5
4,033
%5
0
% 1
813
%1
0
% 1
809
%1
0
% 0
435
%0
0
% 0
365
%0
0
% 0
233
%0
0
% 0
112
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
1,527
%36
% 57
6,538
%57
% 49
4,683
%49
% 27
545
%27
% 50
19,414
%50
% 71
7,340
%71
% 42
244
%42
% 53
631
%53

1995 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri