1995 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 91,59
Toplam Sandık Sayısı :
559
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
114752
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
105104
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
103104
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
318
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
33,169
%32
1 - LİSTE
% 16
17,206
%16
1 - LİSTE
% 16
17,027
%16
0
% 15
16,295
%15
0
% 10
10,794
%10
0
% 6
6,668
%6
0
% 0
721
%0
0
% 0
342
%0
0
% 0
328
%0
0
% 0
319
%0
0
% 0
133
%0
0
% 0
102
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
10,396
%36
% 36
3,430
%36
% 32
1,160
%32
% 26
6,715
%26
% 28
3,244
%28
% 43
4,144
%43
% 27
3,124
%27
% 25
908
%25

1995 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri