1995 Yılı Bartın Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 88,43
Toplam Sandık Sayısı :
648
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
128635
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
113754
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
111093
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
344
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Bartın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
36,875
%33
1 - LİSTE
% 21
24,059
%21
1 - LİSTE
% 19
21,757
%19
1 - LİSTE
% 12
13,750
%12
0
% 6
7,279
%6
0
% 3
3,701
%3
0
% 1
1,252
%1
0
% 0
769
%0
0
% 0
638
%0
0
% 0
555
%0
0
% 0
291
%0
0
% 0
167
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Bartın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
4,179
%41
% 37
2,016
%37
% 33
24,983
%33
% 28
5,658
%28

1995 Yılı Bartın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri