1995 Yılı Balıkesir Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 90,40
Toplam Sandık Sayısı :
2769
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
700641
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
633392
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
619209
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1907
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Balıkesir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
178,961
%28
3 - LİSTE
% 19
120,864
%19
2 - LİSTE
% 19
120,509
%19
2 - LİSTE
% 14
92,662
%14
1 - LİSTE
% 9
57,075
%9
1 - LİSTE
% 5
33,997
%5
0
% 1
6,441
%1
0
% 0
2,267
%0
0
% 0
2,219
%0
0
% 0
2,155
%0
0
% 0
1,270
%0
0
% 0
582
%0
0
% 0
207
%0
0


1995 Yılı Balıkesir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 33
9,584
%33
% 35
4,995
%35
% 29
19,744
%29
% 24
7,946
%24
% 30
6,543
%30
% 35
11,007
%35
% 26
10,829
%26
% 29
4,757
%29
% 37
2,293
%37
% 29
13,097
%29
% 32
5,314
%32
% 30
7,679
%30
% 33
6,488
%33
% 33
6,070
%33
% 30
1,386
%30
% 27
42,841
%27
% 26
3,684
%26
% 28
9,492
%28
% 30
8,243
%30

1995 Yılı Balıkesir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri