1995 Yılı Aydın Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 90,16
Toplam Sandık Sayısı :
2102
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
537695
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
484769
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
469961
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1447
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Aydın İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
135,591
%28
3 - LİSTE
% 22
105,224
%22
2 - LİSTE
% 16
75,510
%16
1 - LİSTE
% 10
48,533
%10
1 - LİSTE
% 8
41,197
%8
0
% 8
40,694
%8
1 - LİSTE
% 3
15,071
%3
0
% 0
2,230
%0
0
% 0
1,727
%0
0
% 0
1,669
%0
0
% 0
1,005
%0
0
% 0
998
%0
0
% 0
512
%0
0


1995 Yılı Aydın İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
7,003
%31
% 32
2,256
%32
% 45
15,540
%45
% 33
7,990
%33
% 31
6,611
%31
% 32
4,291
%32
% 33
3,004
%33
% 33
6,146
%33
% 30
4,267
%30
% 25
5,859
%25
% 30
5,443
%30
% 32
35,993
%32
% 26
19,358
%26
% 22
12,085
%22
% 29
3,831
%29
% 26
3,152
%26
% 32
3,135
%32

1995 Yılı Aydın İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri