1995 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 80,88
Toplam Sandık Sayısı :
641
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
131541
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
106385
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
104658
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
322
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
29,499
%28
1 - LİSTE
% 22
23,678
%22
1 - LİSTE
% 15
16,167
%15
1 - LİSTE
% 14
15,188
%14
0
% 9
9,755
%9
0
% 6
6,711
%6
0
% 1
1,539
%1
0
% 0
786
%0
0
% 0
527
%0
0
% 0
426
%0
0
% 0
265
%0
0
% 0
108
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
2,531
%26
% 48
4,857
%48
% 25
3,317
%25
% 37
5,920
%37
% 24
4,484
%24
% 22
1,129
%22
% 35
5,677
%35
% 27
4,585
%27

1995 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri