1995 Yılı Ardahan Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 72,36
Toplam Sandık Sayısı :
392
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
81705
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
59120
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
57917
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
179
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Ardahan İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
15,549
%26
1 - LİSTE
% 17
10,032
%17
1 - LİSTE
% 15
8,826
%15
0
% 13
7,643
%13
0
% 9
5,737
%9
0
% 7
4,479
%7
0
% 6
3,761
%6
0
% 0
494
%0
0
% 0
494
%0
0
% 0
471
%0
0
% 0
248
%0
0
% 0
183
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Ardahan İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 24
1,596
%23
% 65
2,431
%65
% 29
4,293
%29
% 34
2,383
%34
% 32
5,874
%32
% 25
1,895
%25

1995 Yılı Ardahan İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri