1995 Yılı Antalya Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 86,11
Toplam Sandık Sayısı :
2830
Milletvekili Sayısı:
10
Toplam Seçmen Sayısı :
744876
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
641419
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
626990
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1931
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Antalya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
166,368
%26
3 - LİSTE
% 23
145,189
%23
3 - LİSTE
% 14
91,881
%14
2 - LİSTE
% 13
83,363
%13
1 - LİSTE
% 12
76,545
%12
0
% 6
42,702
%6
1 - LİSTE
% 1
11,701
%1
0
% 0
2,858
%0
0
% 0
2,352
%0
0
% 0
1,687
%0
0
% 0
1,507
%0
0
% 0
717
%0
0
% 0
120
%0
0


1995 Yılı Antalya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
2,217
%27
% 26
17,873
%26
% 32
7,531
%32
% 28
5,846
%28
% 26
6,123
%26
% 28
2,859
%28
% 32
566
%32
% 35
3,940
%35
% 38
9,907
%38
% 29
2,998
%29
% 30
8,655
%30
% 27
7,314
%27
% 28
16,741
%28
% 23
62,504
%23
% 41
18,113
%41

1995 Yılı Antalya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri