1995 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 86,74
Toplam Sandık Sayısı :
8263
Milletvekili Sayısı:
28
Toplam Seçmen Sayısı :
2214848
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1921095
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1848322
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
5692
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
399,513
%21
8 - LİSTE
% 20
385,966
%20
7 - LİSTE
% 16
311,701
%16
5 - LİSTE
% 14
261,707
%14
4 - LİSTE
% 13
242,135
%13
4 - LİSTE
% 9
170,210
%9
0
% 2
46,682
%2
0
% 0
7,353
%0
0
% 0
7,312
%0
0
% 0
5,025
%0
0
% 0
4,359
%0
0
% 0
4,267
%0
0
% 0
2,092
%0
0


1995 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 34
2,512
%34
% 28
57,380
%28
% 31
2,883
%31
% 19
3,373
%19
% 24
6,018
%24
% 31
2,479
%31
% 23
103,750
%23
% 38
11,322
%38
% 20
4,172
%20
% 23
9,710
%23
% 21
491
%21
% 22
5,378
%22
% 30
2,177
%30
% 32
8,390
%32
% 27
3,102
%27
% 29
3,899
%29
% 22
70,722
%22
% 29
5,083
%29
% 24
52,394
%24
% 35
8,193
%35
% 24
12,517
%24
% 28
23,321
%28
% 18
3,694
%18
% 22
54,382
%22

1995 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri