1995 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 87,22
Toplam Sandık Sayısı :
955
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
219128
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
191124
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
185414
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
571
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
43,203
%23
1 - LİSTE
% 17
32,323
%17
1 - LİSTE
% 16
31,468
%16
1 - LİSTE
% 16
31,459
%16
1 - LİSTE
% 12
22,529
%12
0
% 10
18,858
%10
0
% 0
1,823
%0
0
% 0
1,237
%0
0
% 0
773
%0
0
% 0
594
%0
0
% 0
586
%0
0
% 0
314
%0
0
% 0
247
%0
0


1995 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
2,580
%27
% 32
6,427
%32
% 27
1,078
%27
% 21
14,576
%21
% 20
7,465
%20
% 33
8,486
%33
% 26
6,213
%26

1995 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri