1995 Yılı Aksaray Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 84,26
Toplam Sandık Sayısı :
725
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
175797
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
148122
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
144094
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
443
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Aksaray İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
42,686
%29
2 - LİSTE
% 18
26,679
%18
1 - LİSTE
% 18
26,010
%18
1 - LİSTE
% 14
21,528
%14
0
% 8
11,764
%8
0
% 7
10,951
%7
0
% 1
1,851
%1
0
% 0
920
%0
0
% 0
563
%0
0
% 0
447
%0
0
% 0
358
%0
0
% 0
299
%0
0
% 0
38
%0
0


1995 Yılı Aksaray İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
2,235
%31
% 26
3,130
%26
% 23
1,922
%23
% 29
1,821
%29
% 30
26,798
%30
% 36
6,957
%36
% 24
764
%24

1995 Yılı Aksaray İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri