1995 Yılı Afyon Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 89,21
Toplam Sandık Sayısı :
1644
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
390078
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
347996
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
337135
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1038
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Afyon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
94,325
%27
3 - LİSTE
% 22
74,918
%22
2 - LİSTE
% 18
61,084
%18
1 - LİSTE
% 11
39,249
%11
0
% 9
30,883
%9
1 - LİSTE
% 8
27,823
%8
0
% 0
2,507
%0
0
% 0
2,309
%0
0
% 0
1,505
%0
0
% 0
1,167
%0
0
% 0
863
%0
0
% 0
502
%0
0
% 0
0
%0
0


1995 Yılı Afyon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
2,857
%40
% 30
1,413
%30
% 32
7,681
%32
% 30
5,870
%30
% 25
1,311
%25
% 37
2,678
%37
% 32
8,546
%32
% 29
7,132
%29
% 31
1,427
%31
% 29
1,892
%29
% 28
4,451
%28
% 31
3,145
%31
% 28
676
%28
% 29
25,848
%29
% 32
10,609
%32
% 29
7,182
%29
% 27
6,368
%27
% 27
3,257
%27

1995 Yılı Afyon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri