1995 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 83,29
Toplam Sandık Sayısı :
1124
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
245279
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
204284
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
197242
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
607
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
64,205
%32
2 - LİSTE
% 18
36,641
%18
1 - LİSTE
% 14
29,104
%14
1 - LİSTE
% 10
21,454
%10
1 - LİSTE
% 9
18,672
%9
0
% 6
13,324
%6
0
% 2
5,687
%2
0
% 1
3,537
%1
0
% 0
1,694
%0
0
% 0
1,119
%0
0
% 0
891
%0
0
% 0
492
%0
0
% 0
422
%0
0


1995 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 23
7,248
%23
% 32
2,583
%32
% 37
2,959
%37
% 22
4,627
%22
% 44
14,651
%44
% 34
26,854
%34
% 31
1,477
%31
% 36
2,679
%36
% 23
1,182
%23

1995 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri