1995 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1995
Katılım Oranı:
% 83,00
Toplam Sandık Sayısı :
4379
Milletvekili Sayısı:
17
Toplam Seçmen Sayısı :
1180702
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
980029
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
950707
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2928
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861995 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 18
178,461
%18
4 - LİSTE
% 17
165,837
%17
4 - LİSTE
% 16
158,680
%16
4 - LİSTE
% 16
157,542
%16
4 - LİSTE
% 14
136,386
%14
0
% 7
74,898
%7
1 - LİSTE
% 6
63,277
%6
0
% 0
3,734
%0
0
% 0
3,370
%0
0
% 0
2,460
%0
0
% 0
2,437
%0
0
% 0
2,165
%0
0
% 0
1,460
%0
0


1995 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
2,804
%25
% 33
3,371
%33
% 19
14,654
%19
% 22
6,952
%22
% 25
2,757
%25
% 28
5,014
%28
% 25
15,032
%25
% 24
4,645
%24
% 30
4,625
%30
% 22
12,783
%22
% 31
25,589
%31
% 20
2,341
%20
% 31
2,759
%31
% 24
85,012
%24
% 26
2,854
%26
% 25
3,053
%25
% 22
39,207
%22

1995 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri