1991 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 85,76
Toplam Sandık Sayısı :
1707
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
508687
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
436258
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
423083
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
783
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
127,205
%30
6 - LİSTE
% 24
101,746
%24
1 - LİSTE
% 18
78,496
%18
0
% 14
63,176
%14
0
% 11
50,227
%11
0
% 0
2,233
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
6,480
%32
% 33
18,321
%33
% 31
11,045
%31
% 28
2,363
%28
% 26
20,078
%26
% 29
4,293
%29
% 32
18,077
%32
% 27
34,540
%27
% 29
7,160
%29
% 37
6,253
%37

1991 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri