1991 Yılı Yozgat Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 93,09
Toplam Sandık Sayısı :
1122
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
239393
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
222861
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
216593
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
401
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Yozgat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
85,527
%39
3 - LİSTE
% 22
49,700
%22
2 - LİSTE
% 17
37,135
%17
0
% 15
32,798
%15
0
% 4
10,421
%4
0
% 0
1,012
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Yozgat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
10,412
%44
% 40
2,816
%40
% 34
6,894
%34
% 32
1,159
%32
% 32
2,977
%32
% 47
6,516
%47
% 49
3,702
%49
% 40
15,819
%40
% 48
1,176
%48
% 41
7,772
%41
% 36
4,757
%36
% 48
15,616
%48
% 33
1,572
%33
% 35
7,628
%35

1991 Yılı Yozgat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri