1991 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 89,72
Toplam Sandık Sayısı :
637
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
168280
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
150986
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
145967
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
270
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
40,846
%27
3 - LİSTE
% 24
35,375
%24
0
% 22
32,993
%22
0
% 12
18,738
%12
0
% 11
17,223
%11
0
% 0
792
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
7,037
%29
% 35
7,687
%35
% 34
3,398
%34
% 29
28,792
%29
% 37
4,244
%37
% 34
3,548
%34

1991 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri