1991 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 75,62
Toplam Sandık Sayısı :
495
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
67830
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
51291
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
48741
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
90
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 57
28,222
%57
2 - LİSTE
% 19
9,574
%19
0
% 10
5,226
%10
0
% 5
2,733
%5
0
% 3
1,671
%3
0
% 1
796
%1
0
% 1
519
%1
0


1991 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
2,035
%35
% 53
2,187
%53
% 71
5,761
%71
% 54
6,169
%54
% 61
1,597
%61
% 77
4,103
%77
% 48
3,974
%48
% 67
2,385
%67

1991 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri