1991 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 79,76
Toplam Sandık Sayısı :
1525
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
431475
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
344147
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
335431
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
621
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
105,682
%31
3 - LİSTE
% 22
74,623
%22
2 - LİSTE
% 21
70,448
%21
1 - LİSTE
% 13
44,125
%13
0
% 11
39,074
%11
0
% 0
1,312
%0
0
% 0
167
%0
0


1991 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
17,378
%39
% 31
7,194
%31
% 29
4,358
%29
% 31
3,466
%31
% 48
4,523
%48
% 31
2,903
%31
% 36
1,095
%36
% 35
2,818
%35
% 35
3,180
%35
% 36
1,898
%36
% 33
5,978
%33
% 27
26,804
%27
% 39
10,121
%39
% 36
3,046
%36
% 29
4,111
%29
% 31
3,160
%31
% 30
3,907
%30
% 28
3,948
%28

1991 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri