1991 Yılı Tokat Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 82,83
Toplam Sandık Sayısı :
1417
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
369811
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
306328
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
297508
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
551
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Tokat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
85,929
%28
3 - LİSTE
% 23
69,513
%23
2 - LİSTE
% 21
64,522
%21
1 - LİSTE
% 19
58,149
%19
0
% 6
18,059
%6
0
% 0
1,336
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Tokat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
5,024
%35
% 35
2,701
%35
% 35
1,002
%35
% 29
13,160
%29
% 35
24,615
%35
% 33
11,907
%33
% 30
2,896
%30
% 27
5,484
%27
% 41
2,475
%41
% 28
12,185
%28
% 41
1,483
%41
% 40
16,932
%40

1991 Yılı Tokat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri