1991 Yılı Tekirdağ Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 88,41
Toplam Sandık Sayısı :
919
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
273812
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
242090
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
237923
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
440
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Tekirdağ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
72,785
%30
4 - LİSTE
% 24
58,317
%24
0
% 20
48,477
%20
0
% 19
45,510
%19
0
% 4
11,869
%4
0
% 0
965
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Tekirdağ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 25
5,089
%25
% 27
12,186
%27
% 39
10,116
%39
% 31
11,117
%31
% 41
2,282
%41
% 33
19,320
%33
% 30
4,034
%30
% 28
5,261
%28
% 33
5,520
%33

1991 Yılı Tekirdağ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri