1991 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 77,64
Toplam Sandık Sayısı :
2013
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
390514
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
303204
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
294555
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
545
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
112,865
%38
4 - LİSTE
% 22
67,709
%22
2 - LİSTE
% 17
52,102
%17
0
% 13
39,284
%13
0
% 7
21,255
%7
0
% 0
1,340
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
1,441
%43
% 55
2,882
%55
% 66
11,192
%66
% 44
1,099
%44
% 25
4,343
%25
% 36
752
%36
% 32
4,046
%32
% 37
3,664
%37
% 62
4,964
%62
% 31
5,943
%31
% 33
2,793
%33
% 48
54,396
%48
% 44
8,408
%44
% 36
5,042
%36
% 48
2,800
%48
% 46
11,479
%46
% 35
5,329
%35

1991 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri