1991 Yılı Şırnak Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 80,78
Toplam Sandık Sayısı :
405
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
86549
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
69917
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
67450
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
125
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Şırnak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 61
41,297
%61
3 - LİSTE
% 19
13,222
%19
0
% 14
9,828
%14
0
% 2
1,713
%2
0
% 1
767
%1
0
% 0
623
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Şırnak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
3,174
%38
% 78
10,903
%78
% 39
1,449
%39
% 83
8,709
%83
% 42
4,621
%41
% 65
7,373
%65
% 69
6,080
%69

1991 Yılı Şırnak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri