1991 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 81,33
Toplam Sandık Sayısı :
685
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
154038
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
125274
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
119132
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
221
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
31,900
%26
3 - LİSTE
% 23
27,664
%23
0
% 21
25,200
%21
0
% 14
16,713
%14
0
% 13
16,279
%13
0
% 1
1,376
%1
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 26
4,571
%26
% 33
7,195
%33
% 26
1,693
%26
% 34
4,529
%34
% 30
2,795
%30
% 28
4,027
%28
% 29
7,388
%29
% 33
1,489
%33
% 28
2,387
%28

1991 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri