1991 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 81,10
Toplam Sandık Sayısı :
449
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
93815
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
76081
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
72988
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
135
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
28,894
%39
3 - LİSTE
% 20
15,016
%20
0
% 18
13,846
%18
0
% 18
13,297
%18
0
% 1
1,307
%1
0
% 0
335
%0
0
% 0
293
%0
0


1991 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
576
%41
% 40
3,815
%40
% 63
6,061
%63
% 50
7,219
%50
% 33
8,109
%33
% 36
2,399
%36
% 47
3,491
%47

1991 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri